June 19th, 2014

Сповідь Міська на заданую тєму

Мене часто питают-ся чи я часОм ни є робот?

но зоправди я багато пишу, нікого ся не бОю, мене не мош купити навіть за штуку баксів Лімон.
то яких ше тре доказів же я - робот ?
так ся поводИти можут тилько роботи. но направду.

але насправді - ноль, перепрошую вирвалося, насправді - Нє. я не є робот.
Навіть деколи можу і писати по-людски.

і шоби вам то довЕсти розкАжу вам за мій вчорайший вихід в реал.

буду писав на суржику. троха по-свому а троха по-Вашому.

Но мушу вам вповісти жи в студетскі часи мав єм велике і тлусте чисте кОханя до їдної фраїрки.
Но але я м втеди нє знав жи вОна єст фраїрком.

Думав єм жи она єст файна дівка, альбо навіт Каровалєва.
Чому я так думав? бо з морди була смазліва. хоч і не красавіца. і язик мала добре підвішений. а за інші критерії каралєвства я тоді ніц не знав.

А знаєте як то є студенті? мозгів - ноль. перепрошую - мозґів нима ніц.
в такій ситуациї всі мозги кочуют троха нижче пояса. но ви певні жи знаєте в кОтре місце %-)

То я тиж не все був старий і хорий а так само кєдись бив єм млоди і ладний бідний.

Но але не за то ходит.
Як ту є такі жи хочут всьо знати напирід, то повім вам:
Всьо ся стало так як в тим аникдоти за лєкцію про сіфіліс.
Вона ся дістала єнчому а я лишив-сі "з носом".


Богато літ (ни менче як пєть) ми межи собов ни говорили, ажно 25 мая я ся наважив до нев зателєфонувати на мабілу.
Як ви певні памєтаєте, то був день вибОрів. а вна - я то знав точно, була фанатков такої самої як вОна сама.
Но ви ся певні здогадали, жи була вОна патріотом ВОНИ.
І 25 мая я ся хтів спитати чи вона ше любит вОну, і чи будЕ за нев голосувала.

І по-шо то мені було тре? я си так подумав жи як вже Она не буде голосувала за Вону, то за Вону не прогаласує ніхто.

Проше паньство, певні жи зрозуміли логіку Міська?
Знати результат вибОрів в той мОмент, як ся вони йно зачєли, то єст фист "конкурентна перевага".

Бо як би м в той день десь ся засвітив на пресусі з таким категоричним потвердзенєм, жи Чеколядовий Зайонц юш виграв вибОри в першім турі...
а потим то ся так стало як я повів, то тоти вшисткі "щєлкопьйори" будут мя трактували яко якеґось Пророка?

і будут ми платили за мої пророцтва прогнози вєлькі пєньонзи! $-)

но то ся би виплатило, направду!

То я так докладно повядам пото шоби ви си розуміли жи жадних "поползнновєній сєксуальних" в Міська до теґо билего кОхання нє биво.

А бива по-просту потшеба інформацийна. пшепрашам як ту єст такі же нє розумє по-польску.

Як я їй 25 мая задзвонив - "она меня пріняла как раднога". йно слово "балтіка!!!" не кричала.
і навіт дала ми телєфон, якого я ни знав. і на який можу телєфонувати зовсІм задурно.

І от далі у нас відбувається доволі інтенсивне спілкування впродовж 20 днів.
Виявляється що після зарплати на рівні 5 штук, вона опинилась на лаві підсудних нє запасних безробітних.
і її з тего повОду троха ковбасить. бо вона думала жи єст Каралєва і шо за нев ціле село буде бігало шоби взяти її до праці і йно тільки Дірєктором. але так ся ни стало. і її зачєло Калбасіть, натуральнє.

А Місько є людинА добра, всім страждучим все помагає.
А як людину калбасіт, то Псиголох Місько завше готов до помочи. абисьте знали! :-)

І так ми си з нев помало болтали до вчорайшого днє.
а деколи аж по 2 години на добу.
Але завше дзвонив я. вона ніґди не віддзвонювала. як то ся і належит правдивій Каралєві фраїрці.

І тутка вчорай вна сама телєфонує.
О, я си думаю, певні жи їй шось Тре.
І точно! вгадав-єм як в копійку!


(ліричний відступ)
А мушу вам повісти як виглядали тоті наші студетскі "стосунки".
Як їй шось було тре, то я мав бути вже туйкаво навіт без команди "к нагє". Я ся мав САМ здогадати жи їй шось ТРЕ. А як я ся здогадав неправильно, то вна казала "шо ся мині навязуєш" і давала Шпіца.

Такий спосіб вона і тоді і тепер називає "вміння тримати дистанцію".

Але навіт як я ся здогадав Правильно, і як я всьо шо вона хтіла ЗРОБИВ, то вна тиж давала ми Шпіца. і так було аж до слідуючої ситуації коли їй зновА шось було тре.
І при тім Шпіці ше казала, жи я ше маю їй дєкувати за то шо вона соізволила з нев повогорити.


Но всі знают поговорку "за моє жито мене і бито"?
Але то було певні жи ше гіршіше.
бо я мав їй:
0) здогадатися шо їй тре жито.
1) дати їй то жито задурно.
2) заплатити їй за то шоби вона його взяла
3) одержати від неї шпіца
4) заплатити їй за той шпіц як за Велику Ласку.
5) бути по Гроб Жизні обязаний за пункти 1-4 як за можливість вирішити всі свої проблеми Екзестинційні. а як по-просту за можливість почуватися Комусь Потрібним.

Ото такі були стосунки і тривали вони не багато ни мало - майже 3 роки.
То мушу повісти жи вона ся до мене ставила певні жи гірше як до Пса. і то - набагато гірше.
І при тім при всім ми не то шо ніґди ни спали, але навіт сі не цілували.
Ви собі такє можите приставити?
Теперка я си тиж не можу то приставити, але то було ни теперка.

Потим вна си знайшла якогось постоянного фраїра, і тоді вже було троха легше.
Але як той її фраїр шось ни міг потрафити, то вна дуже скоро згадувала за мене і далі всьо було так як пописано више в п.0-5.
Сценаріуш завше бив єден, жадних вийонтків нє биво.

А ше мушу зробити ше оден ліричний відступ.
Колись вона разом зи свойов подружков привітали мя з днюхов.
Я ся тішив як слонь ґумовий!

І на відкритці красіва написали:
"бєгай как зайчік, гуляй как дітя, но знай што НАУКА нужна для тєбя".

но написали очивісте по-мацкальськи, бо їдна з них була чистокровнов маскальков, окупантквов і кагебістков (жила на Гвардійскі, хто жиє ві Львови той знає за шо ходит), но а другА - (тота котра тіпа-моя) - то напівмаскалька рангом троха нижче, але тиж не з послідних Окупантів.

Ви ся спитаєте чого я ся водив з мацкальками і окупантками?
но ото направду. бо дурний був.

При тім знав єм жи Шевченко казав "кохайтеся чорнобриві та не з москалями", але ні вмів єм перекласти тото гасло навиворіт.
І за гасло про парування "кінь з конем а віл з волом" - тиж єм знав, але тілько Тєорєтічєскі. но але як кажуть "буває і на старуху проруха". шо ся стало - тего ни вернеш.

Але я то мацкальско-гебістське вітанє запамятав і прийняв як Пріказ Главнокамандующєго і но направду став єм правдзівим Науковцем.

Шо цікаво - вона про ту відкритку НЕ ПАМЯТАЄ. це я окремо у неї тепер уточнював.
дєвічья память, ніц не зробиш...
Но і не дивно - в неї таких як я було туєва хуча, хоч не мож сказати жи вона була аж така велика красавіца. але щось в ній таки було, що на неї хлопці летіли як мухи на гівно мед.

І бив єм такі досконалим Науковцем же:
в певнІх чАсах доходзіло навет до теґо, же м ставіл Експерименти на Людзьох.
Но нє такі страшні експерименті, як доктор Кох, но алє подобнє.

Врешті-решт я сам собі заборонив ставити експерименти на людях.
Але залишив собі дозвіл Досліджувати Нарід методом Пасивного Спостереження.

І я багато років від того принципу не відступав.
Тим більше що Пасивні Спостереження завжди дають набагато "чистіші" результати, ніж штучно-спровоковані Експерименти.
(кінець обох ліричних відступів)

Так от вчора я вирішив відступити від Правила і вирішив таки зробити Ще один експеримент. останній.

Експеримент виявився вкрай вдалим.
Спочатку вона шантажувала мене тим що мовляв якщо я не можу то зробити то нема праблємів, тоді вона подзвонить до пана П і він побіжит на полусогнутих.
но такі дешеві женскі маніпуляції. колись я на таку дєшовку вівся. і вна певні же думала шо я ся лишив таким самим дураком як колись.

Врешті я ся погодив зіграти ролю себе-самого надцятирічної давности.
Зобразив єм шалену Собачу радість, жи Хозяйка нагрузила мене дурнов роботов.
Побіг єм БІГОМ виконювати її захцянки Аки Акин Мангуст, і був такий довольний як той Колгоспний Трахтур, якого вже шість літ не заводили.

А чого побіг?
бо полюбе тре було зробити ПАУЗУ. в поштових переписках люди зі мною звикають що я відповідаю в межах двох-трьох годин.
В такий спосіб люде трохи стають РОЗБАЛУВАНІ УВАГОЮ,
бо думають що то вони собою являють таку СУПЕР-ЦІННІСТЬ. Відповідно щоб іноді їх збивати з тої дурної тєми, Іноді я влаштовую своїм поштовим кореспондентам празднік нєповіновєнія стервозності.
Тобто лишаю листи без відповіди на 12 (або і більше) годин без пояснення причин. і кореспонденти зачинают переживати чи ся зі мнов часом ніц не стрєсло. Бо таких великих пауз у відповідях БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ у мене ніколи не буває.
То власнє настала пора такого чергового Празника. І я мусів шось робити за той чєс, бо не міг єм сидіти без роботи зовсІм. а погода була ладна, то думаю чого би не поїздити троха на свому тролібасі? прецінь каждий такий виязд - то єст ше і цікаве знайомства з дівками :-) а дівки в нас не просто ладні - але ДУЖЕ ЛАДНІ. хто був ви Львови той знає.

А мушу вам повісти, раз то вже є Сповідь шо Міська хлібом не годуй а дай си в транспорті познайомити :-)

За то, які пригоди мав єм по дорозі, розкажу колись потім. Як Місько виходе в реал, то за ним тре шоби хтось ходив зі скритов камеров. я вам чесно кажу, зєлєнскі і ко з їх дурними питанями - най сі сховают :-)

Приїхав єм на головний двірець. і дивлюся жи такого почьонга як вОна ми вповіла по-просто ни є.
Я - телефонувати, а вна не бере трубки на жаднім з нумерів.
Телєфон двухкартковий єст попросту вилончоний.

Як ся потим зясувало, вна в той чєс ліпила голубці. А мене кинула грудью на пулімьйоти без жадної піддержки з воздуха!

Я си навіть думав розвернути з того Двірця тай сказати дівчонці байбай.

Але зрештою зрозумів за який поїзд йдеться. і білєт їй такой купив.
На зворотній дорозі купив єм си в якогось москаля-алкоголіка Фонарь на 500 ват йно за 45 крейцарів гривень. і то цалком новий! і ше з двома запасними галогеновими жарівками!
То понЕсу на другу пресуху до Камандіра Обєкта, то може мі прийме до Развєдки. Хабарів грошима він ни бере, але запячстями може й возьме? Попитка нє питка, як казав тов.Бєрія.

Ну альбо як не прийме, то хоч продам завхозу Обєкта гривень за 150. но Двіста процентів навару, на рівнім місци! То не шобудь! $-)
докладніше за пресуху тутка:
http://maxi-ta.livejournal.com/8554.html

І от коли я ся вернув домів і їй приніс в зубах то шо їй було тре відзвітував про виконану роботу по телефону. То побачив що моя гіпотеза справдилась НА ВСІ СТО. і навіть ДВІСТА!
(ліричний відступ)
А перед тим по телефону я їй то своє бачення наших Давніх стосунків Описував і вона то все спростовувала.
Казала що я гоню паражняк на неї Наговорюю.
(кінець ліричного відступу)
А тут в результаті ЕКСПЕРИМЕНТУ ми дістали результат який 1:1 співпадав з пп1-5.
Більше того, коли я доложив їй шо "фсьо в парядке Шеф", - вона навіть говорити зі мною фактично не схотіла!
Сказала шо боїтся шо мене знов на ній буде глючило.
дала ми півгодини часу і ні-слова більше!

а перед тим ми могли си з нев говорити нізашо ГОДИНАМИ.
Ви си таке уявляєте?
Вот такоє-вот Спасіба!
А причиною для такого глобального висновку було то шо ніби вона побачила що у мене ЕНЕРГІЇ ЗАБАГАТО.

То дуро-бландінко так і не зрозуміло що "енергії забагато" у мене ПО ЖИЗНІ постійно Так! а вона си подумала що то ВАна-любімая мене так "розігріла" своїм брєдом!
З ролі Каралєви вона так і не вийшла. це - КЛІНІКА!

Це ж до якого масштабу СНОБІЗМУ треба опуститися щоб так наплужити!
Але і то ше не всьо. вона ми повіла шо ми ся з поводу передачі білєта зустрічати не будеме і щоби я той білєт передав через якусь "поштову скриньку".
І шо я спеціяльно погодив ся на ту афьору, жиби ся з нев зустріти.
А в ня аж Щелепа відвисла!


Щелепа впала і вдарила ня по нозі. і то добре шо там ся ні за шо по дорозі не зачепила. А не зачепила ся бо в мене на неї ніколи властиво і ни Стояв.
То шо було до неї то була так правдива Дитячо-Собача ДРУЖБА.
а вона тего не догнала ані тоді ані навіть теперка, коли я їй то всьо ПРЯМИМ ТЕКСТОМ пояснив.
та розмова тиж була вчора поки я їздив по тих всіх тролібасах.

А мушу вам повісти жи вона і в студентскі роки ни була тонкой-звонкой і празрачной. А теперка (я видів фотки зи здибанки аднагрупнікафф) то ся так розжерла як натуральнє кабила кАрова.
І при тім ніякого смаку до одяганя не мала ніґди. найліпше завше виглядала в своїм вічним красівім красім халаті. але в халаті вна вулицєма ходити не може... вже до того їй клепок в голові вистарчиє.

Но там було ше багато деталів, але не хтів бим то всьо викладати, бо всі подумают жи Місько займаєсі піськов Ексгибіціонізмом.
Але то так направду ни є.
Повідаю вам лиш пяте через дисяте.
І самі хорорні подробиці не розказую, аби сь-теся з Міська не сміяли.
бо знаю шо тоті українці - то єст фест "доброзичливі" люде.
як десь сі хтось зашпортає, або ше ліпше ВПАДЕ, то завжди ся знайде ТОЛПА народу яка буде ся сміяла. і то винятково з мотивів ГУМАністичних.


І о, по тім всім Експерименту думаю чи то ни послати її в їдне місце, пользуясь случаєм Очної Ставки?
Бо по тєлєфону то ни то.
Вона просто виключитсі в самім інтєрєснім місци, і буде по-всьому.
А я ше хочу видіти її ГЛАЗА в момент такої жистокої але цілком заслуженої несподзянки.

Як ви думаєте чи то буде правильно, чи нє?
чі эта будєт слішкам жестока?

бо то якраз Нині буде тота "очна ставка" і Встрєчя на Ельбє в їднім флакони.

А мушу вам повісти жи як наші ся здибали з москалями на Ельбі то ся прали декілько днів, бо і їдні і другі думали жи то - Німаки стрілєют.
отака-то вна була - тота лєгєндарна "встрєча на ельбє".

Но то проше паньство, повічте Міську чи посилати ї чі нє?
хто перший скаже - то так Місько і зробит.

коментарі анонімові ся скрінят (приховуються). але як ви ся підпишете хто ви є і відки мене знаєте, то я вас спізнаю і без логованя.
ІР ся записуют але я не знаю де то їх мож подивитися, то не звертайте на то уваги.

але вернемося до наших баранів нашої Карови.
Недармо кажут: нема так зле так шоби ни вийшло на добре.
вже точно знаю шо в тім Пєсі, які сі зачєли туткаво (до пєси належить тільки перший пост - заголовковий):
http://maxi-ta.livejournal.com/8153.html
а продовжиласі туйкаво:
http://maxi-ta.livejournal.com/8554.html

вже точно буде фігурувала тота особа під кодовим псевдом "дама с сабачкой". вона там Случайна буде бродила коло Обєкта попри мінне поле. і в результати та її Сабачка сконтактує-сі зи псами з Охрани Обєкта. а потім після довгих сумнівів, такой ся приєднає до них і піде на Службу до Обєкта.

але то я ся відволік.
І при тім при всім, в наших пєрєгаворах буквально такой Вчорай я тій Каровє розказував за своє недавнє польованє на нєкую Іванку. но таку очивісту рагуліхе, але вна ми повіла жи має Сестру Близнючку. і мине то зацікавило, бо ніґди м не мав близнючок. то хтів би м Порівняти котра з них є ліпша :-) у всіх смислах того слова :-)

То як би та кубіта (дамассабачкай) мала хуч троха Оливи в голові, то би розуміла жи єдній "кандидатці" ся за другу ни розказує. а тим більше - напередодні "встрєчі".

Но хиба вна думала жи Місько вже єст повний варят і тего Святего Закону ни знає?
Но то властиво саме за це можливо її і варто Послати? за категорично-хибні уявлення про Міська?


але чекаю ваших Порад. за які буду безмежно вдячний.
з повагою, Місько.
  • Current Music
    а я тєбя слєпіЛ із того что было.